ARS-Studio d.o.o.

Jelena Radelj Bokarica dipl.ing.arhitekture rođena 16.10.1975. godine u Dubrovniku.

 • 1994 nakon završetka Gimnazije u Dubrovniku upisuje Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1995. godine upisuje i prelazi na Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2001. godine završava studij diplomskim radom na temu "Turistički centar na Pilama – Dubrovnik".
 • 2005. godine upisuje "Master in Urban Maganement and Architectural Design" na Domus Academy u Milanu s magistarskim radom na temu "Adriatic Code".
 • Kako kroz svoje školovanje tako i danas pohađa brojne kolonije i ljetne škole arhitekture te seminare diljem Europe.
 

U periodu od početka svog školovanja pa do danas učestvovala je u brojnim projektima od kojih je dobar dio bio vrlo uspješan te doživio realizaciju.

Početkom 2013. godine pokreće samostalno ured pod nazivom "Ars Studio".

Tako je za vrijeme svog djelovanja radila u uredima GI-Grupa Investinženjering, projektni biro Studio A, Log Urbis i ATP(arhitektura tholos projektiranje) doo te iskustvo i stečena znanja pretočila u "Ars Studio" d.o.o.

Važniji projekti:

 • workshop Tourist City, Firenca, Italija (2009)
 • workshop "UrbanLab" sa OMA/AMO u Luxembourgu (2007)
 • tečaj za novi dizajn interijera dućana Timberland, Milano (2007)
 • tečaj u arh. studiu Player and Franz u Berlinu o uređenju prodajnih prostora Timberland (2006)
 • natječaj "Hotel Lone" Maistra, Rovinj (2006)
 • natječaj "Rukometni dom Svetice", Zagreb (2006.) 3.nagrada
 • "Master in Urban management and Architectural design" grupne i pojedinačne radionice na temu Visions, Politics, Architectural Design, City Design, Interior Design, marketing (2005.)
 • intership u okviru Mastera u „Studio Boeri“ u Milanu kod arhitekta Stefano Boeria (2005.)
 • nadogradnje i adaptacije obiteljskih kuća, uređenje interijera stanova (2005. i 2006.)
 • natječaj "Preuređenje platoa Pile u Dubrovniku" (2003.)
 • Europan 7, Tromso, Norveška (2003.)
 • Hotel Palača Pucić (ex.Hotel Dubravka) unutar gradskih zidina u Dubrovniku: konzultant u nadzoru (2002.)
 • Idejno rješenje za novu gradsku četvrt u Dubrovniku - kompleks iz programa društveno poticane stanogradnje: suradnica u osmišljavanju rješenja (2002.)
 • Poslovno-reprezentativni prostor - kuća anagrafske oznake Ante Starčevića 3 u Dubrovniku, autorica projekta revitalizacije, obnove i nadogradnje (2001.)